Moldovaprosjektet - Besøk fra Moldova våren 2019

Nisporeni Soroptimistklubb i Moldova ble etablert i 2013. I 2016, 2017, 2018 og 2019 har vi arrangert vi sommerskole for sårbare ungdommer. Våren 2019 hadde vi besøk av president Aurelia Mura og visepresident Elena Tabara fra SI Nisporeni.
President Aurelia til vesntre og visepresident Helena til høyre i typiske bluser fra Moldova, 
 

Fikk prosjektprisen for etableringen av Nisporeniklubben

Follo Soroptimistklubb og Rygge Soroptimistklubb etablerte 13. april 2013 en soroptimist klubb i Nisporeni i Moldova.   Moldova er Europas fattigste land og vi ser mange områder hvor vi kan hjelpe kvinnene der.  Vi har finansiert engelskundervisning for soroptimistene, gitt tilskudd til en barnehage, finansiert nye vinduer på det lokale sykehuset og finansiert renoveringen av brønner med støtte fra Norgesunionen.

På representantskapsmøtet i Stavanger lørdag 30. mai 2015 mottok vi sammen med Ryggeklubben Norgesunionens prosjektpris. Det ga inspirasjon til videre arbeid!  Norgesunionens omtale av prosjektprisen

Sommerskole for ungdommer i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Sommeren 2016 arrangerte vi sommerskole for sårbare ungdommer.  Child Wrigts organisation organiserte skolen for oss.  Sommerskolen handlet mye om å takle livets utfordringer og hvordan velge yrke.  I tillegg var det lek og sosiale arrangementer.  Soroptimistene i Nisporeni var tilstede og lærte mye av CRIC.
Sommeren 2017 arrangerte Soroptimistklubben i Nisporeni sommerskole med stor egeninnsats. Moldovakomiteen i Follo og Rygge fungerte som styringsgruppe for arrangementet. Vi besøkte Nisporeni i september 2017 og møtte mange av elevene.  Elevene var meget fornøyd og fortalte gjerne om hva de hadde lært.
Prosjektprisen 2017 for sommerskolen ble gitt videre til Nisporeniklubben sommeren 2018
På landsmøte- og representantskapsmøte på Gjøvik 28. og 29. april 2018 mottok Follo og Rygge Soroptimistklubber Norgesunionens prosjektpris  for sommer skolen.  Det gir stor inspirasjon til videre arbeid.
Besøk i Nisporeni under sommerskolen 2018

For tredje sommer på rad har Follo og Rygge soroptimistklubber finansiert/administrert en sommerskole for ungdommer i alderen 13 - 17 år. Skolen går over to uker med 20 deltakere hver uke. Solveig Haug Urdal,Rygge  og Ingjerd Juel Ingeborgrud, Follo la derfor ferieturen til Moldova.  Vi opplevde å være sammen med elevene i pulje 2.

Undervisningen 

Det var interessant og givende å se hvordan sommerskolen ble gjennomført.  Elevene hadde ulik bakgrunn, men dannet grupper og lærte hverandre å kjenne. Et fysisk handicap ble overvunnet ved at alle hjalp til. Undervisningen foregikk på et samfunnshus. Aktuelle emner var utdannelsesmuligheter for eget yrkesvalg, hvorledes etablere en bedrift i Moldova for eksempel innen jordbruk, miljø, helse og kosthold, kunsthåndverk. Det ble også undervist i farer i vår samtid som menneskehandel og narkotika.  Det var flere ekskursjoner i nærmiljøet og en hel dag ble tilbrakt i hovedstaden Chisinau - for de fleste for første gang.  Tenk å komme i Zoo, spise på ett  pizza-sted, besøke andre ungdommer på et kunstsenter og danse sammen !

Soroptimistsøstrene i Nisporeni arbeidet hardt for at sommerskolen skulle bli en givende tid. De hadde knyttet til seg gode lærere som også er blitt soroptimister.

Besøk fra Nisporeni våren 2019

President Aurelia Mura og visepresident Elena Tabara fra soroptimistklubben i Nisporeni besøkte Norge i forbindelse med Norgesunionens lands- og representantskapsmøte i Fredrikstad våren 2019. Det var en stor opplevelse for oss og for Aurelia og Elena.  De holdt presentasjon på landsmøte på engelsk.  Det viser at engelskundervisningen vi har finansiert har vært til nytte.

 

Finansiering  

Moldovaprosjektet har vi finansiert med inntekter fra motevisninger gjennom flere år og salg av produkter på Soroptimistenes Representantskaps- og landsmøte. Både Rygge og Follo har hatt kjolesalg. Vi har også fått god støtte fra andre klubber og Norgesunionen av Soroptimister.