Besøk fra Moldova våren 2019

President Aurelia Mura og visepresident Elena Tabara besøkte Norge i slutten av april 2019 i forbindelse med Norgesunionens lands- og representantskapsmøte i Fredrikstad.

Rygge og Follo soroptimistklubber etablerte sorotimistklubben i Nisporeni i Moldova i 2013 og har fortsatt et tett samarbeid med klubben  - blant annet med engelskundervisning og sommerskole.  Vi har  med bidrag fra andre klubber og Norgesunionen finansiert sommerskole for sårbare ungdommer i Nisporeni i sommeren 2016, 2017, 2018 og 2019.