Follo Soroptimistklubb tildelt Covid -19 pris fra Norgesunionen og Europaføderasjonen

Det var stor overraskelse og glede over at vi har mottatt 3 priser for prosjektet hvor vi utdannet smittevernambassadører sammen med Frivilligsentralen, Sanitetskvinnene og Røde Kors. Takk til IMDI for midler til prosjektet.

Se omtale under prosjektpriser.

Nå er den ordentlige prosjektprisen fra Europaføderasjonen ankommet. Den kom i posten og Thoirll hentet den og overrasket oss på medlemsmøtet den 13. oktober.  Det passet fint siden vi også feiret soroptimistenes 100 års jubileet med kake på samme møte.

Navnet på prisen er: Best Practice Awards 2021. Special SIE Prize/Covid-19 Awards. Vi er stolte og glade.