TV-aksjonen 2021 - Barn ikke brud

Sanitetskvinnene og Soroptimitene samarbeider godt. Begge klubber er meget opptatt av å forebygge barneekteskap.

Soroptimist Nina Visjø Veby, Helge Jacobsen, Sanitetskvinne Sissel Jacobsen og  Soroptimist Camilla Haslund Wik.

Sanitetskvinnene og Soroptimistene samarbeidet godt om å lede arbeidet i Oppegård Syd fra Toppenhaug Seniorsenter. 

Etterpå  var det opptelling av penger for hele Nordre Follo kommune på Rådhuset i Ski. Her deltok også Oppegård Frivilligsentral, ordføreren og representanter fra andre frivillige organisasjoner. 

Follo Soroptimistklubb hadde også etablert en digital innsamlingsbøsse  til inntekt for TV-aksjonen.

 

 

 

 

Bøssebærer Bente Gårdeng
Soroptimist og bøssebærer Bente Gårdeng
Nina stående. Camilla til høyre.
Ordfører Hanne Opdan var med på å telle penger.