Bli medlem i Follo Soroptimistklubb

Follo Soroptimistklubb rekrutterer yrkesaktive kvinner. Vi ønsker et mangfold av yrker.

 Ønsker du

  • å delta i et nettverk av kvinner i ulike yrkesgrupper
  • å få et nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • å hjelpe kvinner, barn og familier lokalt og internasjonalt
  • selvutvikling gjennom gode foreragsholdere, yrkesforedrag, organisasjonsarbeid og prosjektarbeid
  • kontakt med yrkesaktive kvinner i andre land
  • få erfaring som er nyttig både privat og i jobb

Er dette interessant for deg? Ta kontakt