Om klubben

Follo Soroptimistklubb ble stiftet 20. juni 2009. Klubben har medlemmer Nordre Follo (tidligere Ski og Oppegård), Ås, Frogn, Vestby, Nesodden og Enebakk kommuner og ligger i Viken

Ordet Soroptimist betyr fritt oversatt "best for kvinner", og er utledet av de latinske ordene soror som betyr "søster" og optima som betyr "best".

Vi er et nettverk av kvinner fra forskjellige yrker som arbeider for å BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom utdanning, og "empowerment" og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.

Follo Soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen, som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.
SI har generell rådgivende status og talerett i FN, og deltagelse på FN-konferanser. SI samarbeider med flere FN-organisasjoner,  bl.a. UN Women (kvinner), UNESCO (utdanning, vitenskap, kultur), FAO (ernæring og landbruk) og UNEP (miljø). Les mer om SI og FN her og her. Norske soroptimister samarbeider med FN-sambandet.

Soroptimist International sitt motto er: en global stemme for kvinner

SI Europaføderasjonen har representasjon i Europarådet, European Women's Lobby og OSCE

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og er høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner.