Kvinnenettverket

Follo Soroptimistklubb samarbeider med Oppegård Frivilligsentral, Oppegård og Ski Sanitetsforening og Oppegård Røde Kors. Organisasjonene har sammen etablert Kvinnenettverket.

Kvinnenettverket arrangerte, før pandemien, kvinnenettverksmøter noen ganger i året.  Det ble holdt  korte foredrag, diskusjoner om ulike temaer og fremfor alt ble det skravlet om alt mulig. Vi laget også ulike typer produkter for salg til inntekt for TV-aksjonen.

Det største prosjektet Kvinnenettverket har gjennomført er smittevernkurset for innvandrerkvinner. Det ble finansiert med støtte fra Mangfolds- og Integreringsdirektoratet(IMDI). Kvinnenettverket ble positivt overrasket da vi på slutten av året mottok Nordre Follos ildsjelpris for kurset.

Ildsjelprisen.