Besøk i Moldova i 2016

Ingen fra Follo hadde vært med på turen i 2015 og den første sommerskolen I Nisporeni ble arrangert i 2016. Vi var derfor spente på å treffe ungdommene som hadde deltatt på sommerskolen.

Den første dagen, torsdag, besøkte vi klubbene i Stefan Voda og Causeni.  Fredag reiste vi til Nisporeni og traff ungdommene som hadde deltatt på sommerskolen.  På veien til Nisporeni var vi innom en skole i Straseni hvor noen av ungdommene i Norgesunionens prosjekt gikk på skole.

Sommerskoleelevene i Nisporeni var meget fornøyd med sommerskolen.

Lørdag bisto Norgesunionen klubbene i Moldova med å arrangere landsmøte.  Det ble avholdt i hovedstaden Chisnau på lørdag.

 

 Frukt fra Moldova - utstilling i barnehage.

Lunch 2016 i Nisporeni: Edle, Elena og Lill.
Lunch i Nisporeni i 2016. Søstre fra Nisporeniklubben og to damer fra Moldovakomiteen.
Skoleungdommer på skolen i Straseni.