Nasjonale og internasjonale prosjekter

På alle nivå i Soroptimist International (SI) står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår. Prosjektarbeidet er knyttet til SI sine programmål for fireårsperioden 2015-2019, som igjen støtter opp under FNs tusenårsmål. Soroptimist International viktigste mål er å bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og /eller ved å tilrettelegge for læring.

Omtale på Norgesunionens hjemmeside.