Hva gjør vi?

Prosjekter er drivkraften i Soroptimistenes arbeid på alle nivåer.

I 2013 etablerte Follo Soroptimistkubb en Soroptimistklubb i Nisporeni i Moldova sammen med Ryggeklubben.  I 2015 fikk vi Norgesunionens prosjektpris for dette arbeidet. Prosjektprisen. 

Sommeren 2016 ,2017, 2018 og 2019 har vi arrangert sommerskole for sårbare ungdommer. Det første året hadde vi bistand fra CRIC, men i  de etterfølgende år har de lokale lokale medlemmene gjort  en stor egeninnsats og administrert sommerskolen.  Vi besøkte Nisporeni i september 2017 og møte flertallet av deltagerne fra sommerskolen. De var meget fornøyde med sommerskolen.

Rygge og Follo Soroptimistklubber mottok Norgesunionens prosjektpris for 2017 for sommerskolen. Prosjektprisen.

I alle år etter etablering av klubben i Nisporeni har vi støttet ulike prosjekter der.  Se Moldovaprosjektet.