Hva gjør vi?

På alle nivåer i Soroptimist International står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid.

Follo Soroptimistklubb har i mange år arrangert motevisning for å skaffe inntekter til vårt arbeid.  I 2013 etablert vi en Sorptimistklubb i Nisporeni i Moldova sammen med Ryggeklubben. . I 2015 vant vi Norgesunionens prosjektpris for dette arbeidet. Prosjektprisen. 

Vi har i flere år betalt for engelskkurs for medlemmene i Nisporeni og bidratt med midler til renovering av brønner og utstyr til barnehager.

Sommeren 2016 og 2017 har vi arrangert sommerskole for sårbare ungdommer. Det første året hadde vi bistand fra CRIC, men i 2017 gjorde de lokale medlemmene en stor egeninnsats.  Vi besøkte Nisporeni i september 2017 og møte flertallet av deltagerne fra sommerskolen.  Alle barna som var tilstede reiste seg, en etter en, og fortalte om sine erfaringer og opplevelser ved sommerskolen.  Noen snakket til og med engelsk.