Medlemsmøter

Vi har medlemsmøter 2.onsdag i måneden i perioden september til juni. På møtene har vi foredrag om ulike temaer og "fem minutter" innlegg om aktuelle temaer. Møtene i vårsemesteret 2021 holdes på Tårnåsen Aktivitetssenter fra kl 19.00 til ca kl.21.00. Program for semestret ligger under Hva skjer?