Follo Soroptimistklubb er tildelt 3 priser for smittevernprosjektet.

Follo Soroptimistklubb er tildelt Soroptimist International, Europaføderajonens Covid-19 pris for 2021. Vi takker Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for midler som gjorde prosjektet mulig. Vi takker også Oppegård Frivilligsentral, Oppegård og Ski Santietsforening og Røde Kors  i Oppegård for godt samarbeide.

Det er med stor glede vi, lørdag 17 september 2021, ble overrasket med at vi er tildelt Europaføderasjonens spesielle prosjektpris.  Det betyr at vi har fått tre priser for samme prosjekt. Ordførerens ildsjelpris, Norgesunionens Covid -19 pris og Europafødrasjonens Covid -19 pris for 2021. 

Europaføderasjonens hjemmesider.   Smittevernkurset.

Follo Soroptimistklubb er tildelt Norgesunionens spesielle Covid-19 prosjektpris.

Det var med overraskelse og glede vi fikk nyheten på landsmøtet 29. mai 2021. Dette er et samarbeidsprosjekt med Frivilligsentralen, Sanitetskvinnene og Røde Kors.  Vi har mottatt Nordre Follos kommunes ildsjelpris for samme prosjekt.

Nordre Follos ildsjelpris 2020 for smittevernkurset for innvandrerkvinner.

Tirsdag 10. desember overrasket Hanne Opdan Kvinnenettverk ved å tildele personene i ledelsen i nettverket ildsjelprisen 2020 for gjennomføring av smittevernkurser for innvandrerkvinner.

 Prosjektprisen 2017 for sommerskolen. Prisen ble gitt til Nisporeniklubben sommeren 2018

På landsmøte- og representantskapsmøte på Gjøvik 28. og 29. april 2018 mottok Follo og Rygge Soroptimistklubber Norgesunionens prosjektpris  for sommerskolen.  Det gir stor inspirasjon til videre arbeid.  Vi ga prisen videre til klubben i Nisporeni sommeren 2018. Besøk 2018.

Vi besøkte samtidig sommerskolen 2018 mens den pågikk.
Prosjektprisen 2014 for etableringen av Nisporeniklubben

Follo Soroptimistklubb og Rygge Soroptimistklubb etablerte 13. april 2013 en soroptimist klubb i Nisporeni i Moldova.   Moldova er Europas fattigste land og vi ser mange områder hvor vi kan hjelpe kvinnene der.  Vi har finansiert engelskundervisning for soroptimistene, gitt tilskudd til en barnehage, finansiert nye vinduer på det lokale sykehuset og finansiert renoveringen av brønner med støtte fra Norgesunionen.  Etablering av klubben.

På representantskapsmøtet i Stavanger lørdag 30. mai 2015 mottok vi sammen med Ryggeklubben Norgesunionens prosjektpris. Det ga inspirasjon til videre arbeid! 

 

.