Kurs i livsmestring for unge jenter

Vi er imponerte over at klubben i Nisporeni gjennomførte kurs i livsmestring parallelt med flyktningeprosjektet.

Formålet med kurset var å lære de unge yrkesskoleelevene kommunikasjon i vanskelie situasjoner,  valg av riktige klær og "make up" i forskjellige situasjoner, informasjon om vold og voldtekt, viktigheten av  riktig kosthold/livsstil og valg av yrke.

Det deltok ca. 40 jenter i  16-17 alderen - ca. 20  deltagere på hvert kurs av tre dager.

Elevene deltok aktivt i undervisningen.

Deltagere på kurset for unge jenter om livsmestring - første fase.
Undervisning i personlig utseende.