Smittevernkurs for innvandrerkvinner

Follo Soroptimistklubb har fått støtte fra Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) for å holde smittevernkurs for innvandrerkvinner i samarbeid med Kvinnenettverket i Oppegård. 16. september ble smittevernkurset avholdt og 17 smittevernambassadører ble utnevnt.
Kvinnenettverket, som består av frivillige fra Oppegård Frivilligsentral, Oppegård og Ski Sanitetsforening, Oppegård Røde Kors og Follo Soroptimistklubb, arrangerte 16. september smittevernkurs for innvandrerkvinner.
Målet med kurset var å gi kvinnene forståelig informasjon om smittevernreglene. Kursprogram

Ordfører Hanne Opdan ønsket velkommen.  Hun la spesielt vekt på at alle må gjøre så godt de kan. Hun ga uttrykk for at dette var helt i tråd med Nordre-Follos ånd og FNs bærekraftmål. Hun avsluttet med å nevne at det er ikke hver dag en blir utnevnt til ambassadør.

Virksomhetsleder for rehabilitering og legetjenester i Nordre Follo kommune, Mona C. Wiger holdt det faglige foredraget. Hun er også soroptimist.  Hun poengterte at når det gjelder smittevern kan vi alle bidra. Koronaviruset smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper som svever i lufta eller at du får virus på hendene og tar deg i ansiktet.  På den måten får du det i deg.  Vi må bryte smittevernkjeden. Det gjør vi best ved å vaske hendene ofte og grundig.

Etterpå var det bevertning og gruppearbeid hvor vi repeterte litt av hva vi hadde lært. De fleste samtalene foregikk på norsk.  Det ble knyttet nye bånd og kontakter under gruppearbeidet. Vi tror alle opplevde at de var en del av et kvinnefelleskap.

Det var 17 kvinner som ønsket å bli smittevernambassadører og 19 språk var representert. Ambassadørene fikk en lilla t-skjorte som bevis på tittelen. Vi hadde oppfølgingskurs 28. oktober hvor to nye ambassadører ble utnevnt.

 

Mona Wiger foreleser om smittevern.
Smittevernkurs. Anne S. orienterer.