Sommerskole i realfag på Ingieråsen skole.

Forskerfabrikkens sommerskole hadde i 2020 fokus på miljø og bærekraft.

Sommerskolen  ble arrangert fra 3. - 7. august på Ingieråsen skole.

Follo Soroptimistklubb finansierer to plasser, og i år er det Vilde Vestgård Hansen som skal begynne i 5. klasse til høsten og Madeleine Byre som skal begynne i 6. klasse til høsten, som deltok. Vibeke og Ingjerd besøkte sommerskolen og begge jentene ga klart uttrykk for at de trivdes.  De synes det er mer interessant med realfag når de lærer gjennom praktiske og morsomme øvelser enn når de bare leser faget. De lagde de blant annet et DNA-smykke som de viser frem på bildet.  De lagde også solcellebil. 

Bakgrunnen for at Follo Soroptimistklubb finansierer plassene er at Soroptimist International er opptatt av at  jenter skal ta utdannelse i realfag og senere få arbeid innen fagområdet. Behovet for teknologikompetanse vil bare å fortsette å øke i tiden som kommer.