Sommerskole Nisporeni i 2019

Vellykket sommerskole i Moldova. Det er fjerde året vi støtter sommerskolen. Livsmestring er det underliggende tema i undervisningen.

Sommerskole for ungdommer i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Sommeren 2016 arrangerte vi sommerskole for sårbare ungdommer.  Child Wrigts organisation organiserte skolen for oss.  Sommerskolen handlet mye om å takle livets utfordringer og hvordan velge yrke.  I tillegg var det lek og sosiale arrangementer.  Soroptimistene i Nisporeni var tilstede og lærte mye av CRIC.
Sommeren 2017 arrangerte Soroptimistklubben i Nisporeni sommerskole med stor egeninnsats. Moldovakomiteen i Follo og Rygge fungerte som styringsgruppe for arrangementet. Vi besøkte Nisporeni i september 2017 og møtte mange av elevene.  Elevene var meget fornøyd og fortalte gjerne om hva de hadde lært.
I 2018 og 2019 ble sommerskolen arrangert uten støtte fra noen ekstern organisasjon i Moldova.
Follo og Ryggeklubbene har imidlertid fått god finansieringsstøtte fra Norgesunionen og andre klubber- 
Sommerskole 2016