Kurs i kommunikasjon og livsmestring for ungdom

Siste uke av ungdomskurset på yrkesskolen i Nisporeni ble gjennomført i nestsiste uke i april. Temaene har vært: - kommunikasjon - forebygge vold og menneskehandel - informasjon om en sund livsstil

Follo og Rygge Soroptimistklubber har vært med å finansiere dette vinterkurset for ungdom i Nisporeni. Temaer var: Eget utseende, kommunikasjon, diskusjon med psykolog om å takle vanskelige situasjoner ved jobb intervju, hvordan utvikle en forretningsplan, hvordan leve et sunt liv og hvordan bekjempe menneskehandel.

Begge ukene av kurset er gjennomført, men siste uke måtte utsettes på grunn av strengere koronarestriksjoner. Siste uke ble gjennomført i nest siste uke av april 2021.

Avslutning av ungdomskurset på yrkesskolen i Nisporeni april 2021.

Undervisning i forebygging av vold.

 

Undervisningen på ungdomskurset.