Frivillig i skolegården og klasserommet

Vibeke Noer og Ingjerd J. Ingeborgrud har vært frivillige i skolegården og i klasserommet.

Vibeke som, spesialpedagog, har gjort god nytte for seg som frivillig på Tårnåsen skole.

Ingjerd har vært frivillig i skolegården på Greverud skole og frivillig i klasserommet og skolegården på Tårnåsen skole.

Pandemien har satt en stopper for dette arbeidet.

Elevene i 4 C på Tårnåsen skole intervjuet Ingjerd.