Velkommen til Follo Soroptimistklubb

Follo Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Soroptimist International har generell rådgivende status  og talerett i FN og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Klubben har medlemmer fra kommunene Nordre Follo, (tidligere Ski og Oppegård) , Ås, Frogn, Vestby, Nesodden og Enebakk. Kommunene ligger i Viken.

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter . Her finner du også informasjon om hvordan bli medlem og kontaktadresse.

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima