Styret 2020-2022

Klubben har følgende styre fra 1.oktober 2020 - 31. desember 2022.

Tillitsvalgte:

President:                                                       Camilla Haslund Wik

Visepresident:                                                 Bente Gårdeng

Kasserer:                                                          Ingjerd Juel Ingeborgrud

Sekretær:                                                         Thorill Antonsen

Styremedlem:                                                   Vibeke Noer

Suppleant:                                                         Nina Visjø Veby                         

 

Ekstensjonsansvarlig(e):                                    Bente Gårdeng

Programansvarlig:                                              Ingjerd Juel Ingeborgrud

Ass. programansvarlig:                                       Vibeke Noer

Nettansvarlige:                                                   Ingjerd Juel Ingeborgrud

 

Representanter til representantskapsmøtet:  

                                                                       1. Camilla H. Wik

                                                                       2. Nina Visjø Veby

Suppleanter til representantskapsmøte 2021:    

                                                                        1. Vibeke Noer.

                                                                        2. Anne Lise Fasteland.  

                                                                        3. Linda Wiik.  

                                                                        4. Ingjerd Juel Ingeborgrud.

 

Revisor:                                                             Heege  Wisting

Valgkomite:                                                        Styret