Styret 2018-2020

Klubben har følgende styre fra 1.oktober 2018 - 1.oktober 2020.

Tillitsvalgte:

President:                                                         Bente Gårdeng

Visepresident:                                                   Ingjerd Juel Ingeborgrud

Kasserer:                                                          Camilla Haslund    

Sekretær:                                                         Thorill Antonsen

Styremedlem:                                                    Vibeke Noer(Suppleant fungerer.)

Suppleant:                                                        Vibeke Noer                         

 

Ekstensjonsansvarlig(e):                                    Camilla Haslund Wik

Programansvarlig:                                             Irene Jensen

Ass. programansvarlig:                                      Vibeke Noer

Nettansvarlige:                                                 Ingjerd Juel Ingeborgrud

 

Representanter til representantskapsmøtet:  

                                                                       1. Bente Gårdeng

                                                                       2. Thorill  Antonsen

Suppleanter til representantskapsmøte 2019:    

                                                                        1. Katrine Haug Ydse

                                                                        2. Kari Solholm   

                                                                        3. Camilla M. Haslund Wik

                                                                        4.  Vibeke Noer

 

Revisor:                                                             Heege  Wisting

Valgkomite:                                                        Styret