Hvorfor er det behov for handlingsplaner mot vold ?

Follo Soroptimistklubb i samarbeid med Sanitetskvinnene, Røde Kors og Oppegård Frivilligsentral arrangerte åpent møte tirsdag 23. november om vold i nære relasjoner.

Hvorfor er det behov for handlingsplaner mot vold i nære relasjoner?  Hva skjer sentralt og lokalt?

Følgende innledere og debattdeltakere deltok: Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune, Roxana Camilla Nymoen, sosiolog og prosjektkoordinator ved  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Anne Odenmarck, daglig leder, Krise- og incestsenteret i Follo (IKS), Blazhka Popova, rådgiver ved Politiets Støttesenter for Kriminalitetsutsatte, Mette Jensen Skålholt, psykologspesialist fra Alternativ til Vold.

Fra venstre: Blazhka, Anne, Mette, Roxana Camillia og Hanne.

Møtet var vellykket og interessant, og flere av de tilstedeværende stilte spørsmål knyttet til egne eller venners erfaringer.  De fikk gode svar og lærte nye ting om Alternativ til vold, Politiets Støttesenter for Kriminalitetsutsatte og Krise- og Incestsenteret i Follo.

Informasjon om Alternativ til vold: https://atv-stiftelsen.no/
Informasjon om Krisesenteret: https://kisif.no/
Informasjon om Politiets Støttesenter for Kriminalitetsutsatte:
Vi forstår også at Nordre Follo kommune arbeider med en ny temaplan om vold i nære relasjoner som inneholder mange av de temaene som Roxana Camilla Nymoen orientert oss om, er viktige.  Hun  har forsket på temaet. 
Møteleder Camilla H. Wik og innlederne.
Fra venstre: Blazkha Popova, R. Camilla Nymoen og Mette J. skåholt.
Ordfører Hanne Opdan og Ingjerd Juel Ingeborgrud-