Markering av den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner

Den 25. og 26. november lyste vi opp Kulturhuset Kolben, Kolbotn og Rådhusteatret i Ski i oransje for markere den internasjonale dagen og perioden for vold mot kvinner.

Vi samarbeidet med Frivilligsentralene i Oppegård og Ski om lyssettingen av bygningene. Bildet av Kolben lyssatt i oransje er tatt av Jan Walbeck i 2017.

I Oppegård samarbeidet vi også med kvinner fra Oppegård Røde Kors, Oppegård og Ski Santitetsforening og kvinnenettverket i regi av Frivilligsentralen om å vise filmen  "Hva vil folk si?" i kulturhuset Kolben mandag 25. november.  Filmen satte fokus på pakistansk æreskultur.  Det engasjerte publikum og det førte til interessante meningsutvekslinger etter filmen.

Follo Soroptimistklubb og de andre foreningene hadde også "stand" utenfor kinosalen.