Besøk Fontenehuset Ski

På medlemsmøtet i september besøkte vi Fontenehuset i Ski. Ansatte og medlemmer ga oss en interessant orientering om Fontenehusets arbeid.

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Fontenehuset tilbyr medlemmene et arbeidsfellesskap og et sosialt fellesskap hvor medlemmene har innflytelse og kan bruke sine kunnskaper og kvaliteter.

Fontenehuset drives sammen med medlemmene og det gjøres forskjellige oppgaver innen kjøkken, kontor, drift, IT, kommunikasjon og media. Medlemmene får støtte og hjelp til å mestre egen hverdag og målet er å klare seg selv, få bolig, ferdigstille utdanning, bistand ved å søke jobb osv. I klubbfellesskapet skal medlemmene kunne friskne til i trygge omgivelser i sitt eget tempo. Fontenehuset har samarbeid med NAV.