Follo Soroptimistklubb v/I. J. Ingeborgrud fikk ildsjelprisen

Torsdag 10. desember ble Kvinnenettverket i Oppegård overrasket av ordfører Hanne Opdan som kom og tildelte ildsjelprisen til Follo Soroptimistklubb v/ ingjerd J. Ingeborgrud, Oppegård og Ski Sanitetsforening v/ Sissel Jacobsen, Oppegård Røde Kors v/Elisabeth B. Skaugerum og frivllig Mona E. Mobæk.

På Ingjerds diplom står det:
"Follo Soroptimistklubb representert ved Ingjerd Ingeborgrud får ildsjelprisen for stort engasjement og verdifull innsats i kommunen. 2020 er et annerledes år og Ingjerd har dette året bidratt som en av flere initiativtagere til å starte opp, verve og organisere Smittevernambassadørene i Nordre Follo.

I tillegg har Follo Soroptimistklubb arbeidet aktivt for å bedre kvinners levekår. Med Ingjerd i spissen er klubben en del av del av det lokale kvinnenettverket som blant annet samarbeider om å sette fokus på avskaffelse av vold mot kvinner ved å lyssette Kolben kulturhus og Rådhusteatret i Ski."

Ingjerd sier det gir glede og inspirasjon til å arbeide videre når en mottar en slik pris.  Hun tror også det er å fornuftig at flere organisasjoner samarbeider om denne type prosjekter. Videre opplyser hun at det ikke hadde vært mulig å gjennomføre smittevernkurset uten støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDI).