Lærerikt møte med støttesenteret

Follo Soroptimistklubb hadde et lærerikt og interessant møte med Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte 11. juni 2021.

Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte ble etablert i Ski for ca. 3 år siden. Se lenken:  Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Støttesenteret i Ski dekker følgende tidligere Politidistrikt: Follo, Romerike og Østfold.

Det er etablert støttesentere over hele landet.  Senterene kan hjelpe kriminalitetsutsatte med:

  • informasjon og veiledning om det å anmelde
  • støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak
  • hjelp til å søke voldsoffererstatning

Nasjonalt telfonnummer: 800 40 008

Kari og Ingjerd opplevde møtet som interessant og lærerikt.

En representant fra Støttesenteret kommer på Follo Soroptimistklubbs medlemsmøte onsdag 13. oktober og orienterer om senterets arbeidsoppgaver.