Camilla Haslund Wik blir president

Fra 1. oktober overtar Camilla Wik presidentskapet i Follo Soroptimistklubb.

Camilla er 54 år og bor på Greverud med mann og to sønner. Til daglig jobber hun som controller i Eltel Networks AS, hovedsakelig med opplæring. Camilla sier hun ble soroptimist ved en tilfeldighet. «Jeg ble kontaktet av kona til en tidligere kollega som lurte på om jeg ville være med å starte en lokal klubb tilknyttet Soroptimist International. Jeg hadde aldri hørt om organisasjonen før, men formålet appellerte til meg. Jeg har i alle år støttet ulike gode saker økonomisk, men hadde lenge hatt et ønske om å bidra mer aktivt med noe. Muligheten til å bli kjent med kvinner i andre yrker enn mitt eget, og ikke minst muligheten til å knytte vennskapsbånd og jobbe med prosjekter på tvers av landegrenser, var også utslagsgivende. Klubben tar dessuten sikte på å ha eksterne foredragsholdere på hvert møte. Slik får vi faglig påfyll innen temaer som helse, miljø, økonomi, utdanning og bærekraftig utvikling. For meg har det også vært viktig at medlemmene selv kan bestemme hvor aktive de ønsker å være; at man ikke blir presset inn i styre og stell. Jeg har selv vært medlem siden starten, men følte meg først nå klar for å ta på meg ledervervet.».

Follo Soroptimistklubb ble stiftet i 2009 og er blant annet aktivt med i Kvinnenettverket i Oppegård. I september var klubben med på å arrangere smittevernkurs for kvinner med innvandrerbakgrunn, og i november planlegges det et arrangement for å markere den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Vold i nære relasjoner er noe Follo soroptimistklubb ønsker å jobbe videre med på ulike arenaer. Soroptimistene gir utdanningsstøtte til kvinner i utviklingsland og er også opptatt av å få flere jenter inn i realfagsyrker. De tre siste årene har Follo Soroptimistklubb finansiert deltakelse på Forskerfabrikkens sommerskole for til sammen fem jenter. I 2014 stiftet klubben, i samarbeid med Rygge Soroptimistklubb, en soroptimistklubb i Nisporeni i Moldova. Her har det de tre siste årene blitt arrangert sommerskole for vanskeligstilte barn. Klubbens prosjekter finansieres gjennom bruktkjolesalg og medlemskontigent.