To nye medlemmer på nyåret

Anne-Grethe Bukholm og Kirsti Omberg ble tatt opp som medlemmer på januarmøtet.

Anne Grehte(til venstre) ønskes velkommen av Vibeke.

Anne-Grethe Bukholm og Kirsti Omberg ble tatt opp som medlemmer på vårt digitale medlemsmøte i januar, men da fikk vi ikke satt på dem medlemsnålen og overlevert velkomstbrevet fra unionspresidententen.

Camilla satte medlemsnålen på Kirsti og ga henne velkomstbrevet fra unionspresidenten på februarmøtet.  Hun ble også ønsket velkommen med en applaus.

Anne Grethe hadde desverre forfall på dette møtet, men vi ønsket henne velkommen i marsmøtet.

 

 

 

Camilla Haslund Wik setter på vårt nye medlem Kirsti Omberg medlemsnålen.
Kirsti Omberg(nytt medlem) og Camilla Haslund Wik