Kolben og Rådhusteatret lyser i oransje 25.- 26. nov.

I Nordre Follo markerer Kvinnenettverket (Follo Soroptimistklubb, Oppegård Frivilligsentral, Oppegård og Ski Sanitetsforening og Røde Kors) denne dagen ved at Kolben og Rådhusteatret lyses opp i oransje. Fargen signaliserer en lysere framtid, uten vold mot kvinner og jenter, og slik sier vi tydelig fra at vold mot kvinner må bekjempes. Et planlagt arrangement i Kolben med foredrag og diskusjoner rundt temaet «vold mot kvinner» er avlyst på grunn av covid-19 og smitteverntiltak. Takk til Nordre Follo kommune som støtter oss og lyser opp byggene i oransje.

Vold rammer på tvers av kultur

Volden rammer på tvers av klasse, religion og etnisitet. Volden har ulike former, ikke bare fysisk. Alle kvinner og jenter skal kunne være trygge hjemme, kunne bevege seg fritt og trygt både inne og ute. Ved økt bevissthet og kunnskap rundt vold, håper vi i Follo Soroptimistklubb å bidra til bekjempelse av vold mot kvinner. Vi må alle merke oss at avvergingsplikten går foran taushetsplikten.

Da Norge stengte ned på grunn av koronapandemien i mars, ble hverdagen endret for svært mange.  Pandemien påvirker oss alle på ulike måter. For barn og kvinner som lever under streng sosial kontroll eller i relasjoner med vold og overgrep, har situasjonen vært bekymringsfull. Krisesentrene rapporterte om en nedgang i henvendelser da samfunnet stengte ned, men dette betyr ikke at volden forsvinner.

Regjeringen anbefaler kommunene å utarbeide handlingsplaner

Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress  (NKVTS) rapporterte høsten 2019 at i underkant av halvparten av landets kommuner har fulgt oppfordringen.

Nordre Follo tar vold på alvor

Nordre Follo har en familievoldskoordinator som arbeider for å forebygge vold i nære relasjoner. Kommunen ønsker å fremme gode tiltak som skal gjøre at innbyggerne opplever mindre vold, at vold avdekkes og håndteres på en slik måte at skadevirkningene begrenses i størst mulig grad. Familievoldskoordinatoren er sentral i et pågående arbeid i kommunen for å utarbeide en temaplan som forventes å være ferdig i begynnelsen av 2021. 

Vold angår oss alle.

Det er viktig at alle har god kunnskap om hva de kan gjøre og hvor de kan henvende seg dersom de utsettes for vold eller er vitne til vold.

I novembermørket sørger soroptimister over hele landet for at bygninger og landemerker blir lyst opp i oransje. Vi retter dermed fokuset mot det verdensomspennende problemet vold er. 

Ta gjerne kontakt med oss og støtt arbeidet vårt!     

Follo Soroptimistklubb
follo@soroptimistnorway.no