Medlemsmøter

 

Onsdag 5. september kl. 19.00: Planleggingsmøte bruktkjolesalg

Hvis det er noen, utenom egne medlemmer, som ønsker å bidra med kjoler som ikke brukes lenger, kontakt www.follosoroptimistklubb.no

Lørdag 22. september kl. 11

Bruktkjolesalg Waldermarhøy i Ski

Mandag 8. oktober 

Distriktsmøtet arrangeres av Askim Soroptimistklubb på Askim Videregående skole kl. 18.00

Middag med etterfølgende kaffe.

Foredrag ved riksadvokat Tor Aksel Busch: "Riksadvokatens time." 

Påmelding innen 15. september. Se invitasjonen.

Onsdag 14. november kl. 19.00

Barnebokforfatter Abida Akthar Nilsen holder foredrag om tvangsekteskap og sosial kontroll

Onsdag 12. desember

Sosialt møte.