Medlemsmøter høsten 2021

Medlemsmøter arrangeres den andre onsdagen i måneden.

Onsdag 8. september kl. 19.

Besøk hos Fontenehuset i Ski, Idrettsveien 11 - Orientering om husets aktivitet.

Onsdag 13. oktober kl. 19.

Orientering om Politiets Støttesenter for kriminalitetsutsatte v/Blazhka Popova.

Onsdag 10. november kl. 19.

Ulmende kriser hva er det? Hvordan oppstår de - hvordan møtes de?  v/Winifred Patricia Johansen.

Distriktskontakt Kari Mitter holder soroptimistisk kvarter.

Onsdag 8. desember kl. 19.

Sosialt julemøte.