Medlemsmøter høsten 2021

Medlemsmøter arrangeres den andre onsdagen i måneden.

Onsdag 8. september kl. 19.

Besøk hos Fontenehuset i Ski, Idrettsveien 11 - Orientering om husets aktivitet.

Onsdag 13. oktober kl. 19.

Orientering om Politiets Støttesenter for kriminalitetsutsatte v/Cecilie Matre.

Onsdag 10. november kl. 19.

Winifred Patricia Johansen holder foredrag. 

Onsdag 8. desember kl. 19.

Sosialt julemøte.