Medlemsmøter

Onsdag 10. januar 

Frivillighet i Oppegård kommune v/Heidi Berentsen

Onsdag 14. februar - Årsmøte.  

Orientering om storfylket Viken v/Bente Gårdeng.

Onsdag 14. mars.

Medlemsmøte med interne saker, blant annet diskusjon av sommerskolen i regi av Forskerfabrikken.

Onsdag 11. april 

Besøk i Askim Frukt- og Bærbresseri kl. 19.30. Orientering ved daglig leder Astrid Lier Rømuld.

Onsdag 9. mai

Æresrelatert vold v/familievoldskoordinator Lill Tollerud, Ski Kommune.

Onsdag 13. juni

Sosialt møte.