Våren 2019

Medlemsmøtene holdes normalt på Langhus skole den andre onsdagen hver måned. Møtene begynner kl. 19.00.

Onsdag 9. januar kl. 19.00

Orientering om driften ved Gården på Svartskog (Søndre Oppegård gård) i Oppegård kommune. V/Hilde Hammer Aukrust.

 Onsdag 13. februar kl. 19.00

Årsmøte.

Katrine Haug Ydse holder yrkesforedrag om Vingtor of Norway.

Onsdag 13. mars kl. 19.00

Orientering om Nordre Follo kommune v/ administrasjonssjef Gro Herheim.

Lørdag 6. april - bruktkjolesalg på Waldemarhøy

 Onsdag 10. april.

 Div. Lagssaker. bl.a. gjennomgang saker  til L & R.

Onsdag 8. mai.

Avstandsoppfølging ved hjertesvikt. En studie i Norge og Litauen.

v/Phd. student Ina Aamodt.

Onsdag 12. juni kl. 18.00

10 års jubileum - Omvisning på "Gården på Svartskog", Roald Amundsensvei 115, Svartskog og etterfølgende bespisning på grendehuset Solheim kl, 20.