Medlemsmøter våren 2021

Medlemsmøter holdes den andre onsdagen i måneden. I vårsemestereret 2021 holdes møtene enten digitalt eller på Tårnåsen Aktivitetssenter.

  

Onsdag 13. januar kl. 19 - digitalt møte
Et lite innblikk i helsetjenesten i Nordre Follo
v/virksomhetsleder for rehabilitering og helsetjenester Mona Chr. Wiger
 
Onsdag 10. februar kl. 19  
Årsmøte 
 
Onsdag 10. mars kl. 19
Et døende barn som læremester - en reise gjennom sykdom og død
v/Genralsekretær for Foreningen for barnepalliasjon(FFB) Natasha Kjærstad Pederesen.
 
Onsdag 14. april kl. 19
Høye damer i Høye Hæler. The Sky is the Limit.  
 v/Forfatter Anne Marie Guldahl Jernquist.
 
Onsdag 12. mai kl. 19 - Kantinen til Vann- og avløpsvadelingen, Tegleveien 18, Ski.
Vannforsyningen i Nordre Follo 
v/avdelingsleder Shima Bagherain.
 
Onsdag 9. juni kl. 19
Sosialt sommermøte.