Medlemsmøter våren 2022

Vårsemestret 2022 har vi reservert møterom i Tårnåsen Aktivitetssenter, Valhalleveien 62 A, Tårnåsen. Aktivtetssenteret ligger like ved Tårnåsen senter i Vallaveien 70. Kjør opp bakken til Tårnåsen Torg/Senter, som nå er under ombygging til Tårnåsen Torg, et leilighetsprosjekt. Isteden for å svinge til venstre mot byggeprosjektet, tar du av til høyre. Medlemsmøtene starter kl. 19.

 

Onsdag 12. januar  - Planleggingsmøte

 

Onsdag 9. februar - Årsmøte

 

Onsdag 9. mars  - Alternativ til vold - Deres rolle/formål og hvordan de arbeider.

V/Psykologspesialist Mette Jensen Skålholt

 

Lørdag 2. april - Bruktkjolesalg på Waldemarhøy, Ski

 

Onsdag 11. mai

Frisklivssentralens rolle, oppgaver og hvordan den arbeider.

V/veileder ved Frisklivssentralen Siri Mathiassen.